Ara

AKILLI TAHTA

Akıllı Tahtanın Eğitimdeki Yeri ve Önemi

Günümüz teknolojisi her alanda olduğu gibi eğitim sektörüne de yenilikler getirmiştir. Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olan teknolojik ürünler, artık okullarımızda eğitim araç ve gereçleri arasında yoğun bir şekilde yer bulmaya başlamıştır. Bir dönem tepegöz, video, televizyon, radyo gibi unsurların kullanıldığı eğitim sektöründe artık bu materyallerin yerini tartışmasız bir şekilde bilgisayarlar, projeksiyon cihazları ve akıllı tahtalar almaya başlamıştır.

Akıllı Tahtaların Klasik Tahtalara Göre Artıları Nelerdir ?

Kara tahta eskiden beri tüm okullarımızın vazgeçilmez bir eğitim-öğretim aracı olmuştur. Bazı okullar daha sonra ayrıca keçeli kalemle yazılabilen beyaz tahtalar kullanmaya başlamışlardır. Aralarındaki en belirgin farklar beyaz tahtanın kolay temizlenebilir olduğu, tebeşir tozu olmaması ve koku yapmamasıdır. Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber bu tahtaların yanında akıllı tahtalar kullanılmaya başlamıştır. Peki, bu yeni öğretim teknolojisi bize klasik tahtalarla karşılaştırıldığında neler kazandırmaktadır?